rejestracja spółki celowej SIMPLE-TEL sp. z o.o.

Realizując zapisy „Założeń do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020” Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 października 2016 roku została zarejestrowana zależna spółka celowa pod nazwą SIMPLE-TEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie. OPEN-NET S.A. posiada w spółce SIMPLE-TEL sp. z o.o. 100% udziałów.

rejestracja spółki celowej OPEN-NET MEDIA sp. z o.o.

Realizując zapisy „Założeń do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020” Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 października 2016 roku została zarejestrowana zależna spółka celowa pod nazwą OPEN-NET MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie. OPEN-NET S.A. posiada w spółce OPEN-NET MEDIA sp. z o.o. 100% udziałów.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Realizując zapisy "Założeń do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020" Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 października 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy OPEN-NET S.A. a Cinelight sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest przystąpienie Emitenta do projektu "MEDIAPARK" realizowanego przez CINELIGHT sp. z o.o.

Założenia do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020

Zarząd Open-Net S.A. _"Spółka", "Emitent" _ informuje, że w dniu 07 października 2016 roku zostały zatwierdzone"Założenia do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020".
Strategia będzie określać wizję, misję oraz cele strategiczne Spółki na lata 2016-2020 i zostanie ogłoszona wraz z raportem kwartalnym za III kwartał 2016 r.

Strony